ОАО КБ «Промэкономбанк» eng | укр            

   
33 неделя            


  Личные финансы   Бизнес-финансы   О банке  


 
   

Лицензия НБУ № 182 от 03.11.2011 на право проведения банковских операций

Создание сайтов в Донецке
веб-студия "АртДизайн"

 

Операції з векселями

ПАТ КБ "Промекономбанк" пропонує своїм клієнтам широкий перелік операцій з векселями.
При проведенні операцій з векселями банк здійснює експертизу векселів на достовірність та відповідність вимогам законодавства, гарантує дотримання норм чинного законодавства, надає можливість клієнтам здійснювати операції з векселями без спеціальної ліцензії.

купівля, продаж за власні кошти
Операції купівлі-продажу векселів банк здійснює на підставі укладеного з контрагентом договору про покупку (продаж) векселів в порядку, визначеному статтею 655 ГК України та чинним законодавством. Пропонуючи вексель на продаж в банк, клієнт має вищі шанси на його реалізацію, оскільки банк володіє великою інформаційною базою. Продавши банку вексель, клієнт в найкоротші терміни поповнює свої оборотні кошти.

купівля, продаж за дорученням клієнта
Банк здійснює купівлю та продаж векселів за договором комісії (від свого імені та за рахунок клієнта), та за договором доручення (від імені клієнта та за його рахунок). При продажі: векселі повинні знаходитися в банку (при цьому власником залишається клієнт). Для здійснення банком дій, пов'язаних з пошуком покупців (продавців) векселів клієнт надає заявку на продаж (купівлю) векселів та копії запропонованих на продаж векселів.

авалювання
Банк здійснює авалювання векселів на підставі підписаного з клієнтом генерального договору про авалювання. Договір про авалювання припускає наявність застави як забезпечення зобов'язань клієнта. Вексель з банківським авалем більш вагомий, надійний та забезпечений, що розширює потенційні можливості його застосування. Аваль може бути наданий у будь-який час: при складанні, видачі та на будь-якому наступному етапі обігу векселя.

авалювання податкових векселів при імпорті для відстрочення сплати ПДВ.
Використання авальованих Банком податкових векселів дає можливість суб'єктам підприємницької діяльності, які виписують такі векселі, при розмитнюванні імпортних товарів отримати відстрочення платежу з податку на додану вартість. При імпорті товарів у Вас є можливість заплатити ПДВ податковим векселем, відстрочивши при цьому реальний термін платежу на 30 днів.

доміциляція
При складанні векселя векселедавець може вказати не тільки особливе місце платежу, але й особу, яка сплатить вексель в місці доміциляції. В цьому випадку банк виступає особливим платником (доміциліатом) за дорученням клієнта на підставі отриманих від клієнта інструкцій. Банк може виступати особливим платником в частині вексельної суми. Довіритель зобов'язаний перерахувати в банк на відповідний рахунок кошти в об'ємі, достатньому для оплати векселя. Банк бере на себе зобов'язання по оплаті векселя в строк. Послуга підвищує привабливість векселя. Клієнти та їх партнери зможуть в найкоротші терміни отримати кошти по векселю, а також мають можливість здійснення вільних розрахунків незалежно від стану поточного рахунку.

інкасування
зберігання
- це здійснення банком за дорученням, від імені та за рахунок довірителя (векселеутримувача) операцій з векселями на підставі отриманих від довірителя інструкцій:
1. зберігання;
2. передача оригіналу векселя законному векселедержателеві копії векселя;
3. передача екземпляра переказного векселя, який призначався для акцепту, законному векселеутримувачу іншого екземпляра векселя;
4. передача оригіналів, екземплярів та копій векселів іншій особі на умовах, вказаних довірителем.

облік
міна векселів за дорученням

 
Клиентская поддержка:
(056) 745-30-06

Вклады, которые улучшают благосостояние    
На главную   Обратная связь   Карта сайта   Пресс-центр